Toekomst van werk

21ste eeuwse vaardigheden

De wereld van werk is aan het veranderen. Bijvoorbeeld door robotisering, door de opkomende platform-industrie en door vergrijzing. (bron: SCP) Hoe speel je effectief in op deze trends? Dat is mogelijk door je te richten op competenties van de toekomst, oftewel 21ste eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden zijn nodig om flexibeler te reageren en om complexe problemen op te kunnen lossen. De meeste werkgevers zeggen dan ook dat ze in opleiding willen investeren, ook al is er nu sprake van een recessie. (bron: World Economic Forum)

De vaardigheden die door meerdere deskundigen o.a. worden genoemd zijn:

  • Data-geori├źnteerd denken en handelen
  • Samenwerken op intercultureel niveau
  • Sociale intelligentie

OT helpt je verder om deze competenties toe te passen in de praktijk. In de trainingen is bovendien altijd aandacht voor ieders persoonlijke ontwikkeling.

Onderzoek

Wat zijn de verwachtingen van werkenden over de toekomst van hun werk?

Met deze vraag ben ik in 2019 een onderzoek gestart. Ik houd diepte-interviews met sociaal werkers, docenten, managers, hoogleraren etc.. Ik wil graag weten hoe zij in de praktijk omgaan met veranderingen zoals digitalisering en flexibilisering.

Een van mijn hypotheses is dat deze ontwikkelingen leiden tot minder autonomie en mogelijk meer werkstress. Daarom ben ik ook op zoek naar wat mensen echt belangrijk vinden in hun werk en wat ze hoe dan ook niet willen missen. Ik ben vooral benieuwd naar de persoonlijke verhalen.

De inzichten die uit het onderzoek naar voren komen, neem ik mee in mijn trainingen. De komende tijd kun je in mijn blogs meer lezen over de onderzoeksresultaten.