Visie op de robot

Moeten we allemaal aan de robot?

Robots, je ziet ze steeds meer op de werkvloer. In 2025 zullen machines zelfs evenveel tijd aan werk besteden als mensen (bron: World Economic Forum) . Door automatisering en digitalisering is er al veel veranderd en dat zal blijven gebeuren. Om die reden moet 50% van alle werknemers de komende paar jaar worden bijgeschoold.

De aanpassing aan deze nieuwe situatie vraagt om speciale competenties. Die competenties zijn ook nodig om in te spelen op een andere trend, namelijk flexibilisering. Lees daarover meer bij Toekomst van werk.

Zonder proactieve inspanningen zullen deze ontwikkelingen extra problemen gaan vormen. Dat betekent niet dat je overhaaste beslissingen moet nemen. Een robot kan een oplossing bieden, zoals voor het personeelstekort. Maar het is niet de bedoeling dat de robot extra problemen gaat veroorzaken. Als je een robot wilt inzetten, doe dat dan met de grootste zorgvuldigheid. Dan kun je werk garanderen dat een hoge kwaliteit heeft en werkplezier oplevert.

OT wil uiteindelijk waardevol werk in een gezonde maatschappij helpen realiseren, en daarbij vooral de menselijke maat in het oog houden. 

De sociale robot: werken met mensen

Mijn eerste kennismaking met NAO was in 2015. NAO is een sociale robot die o.a. kan praten en dansen. Het was inspirerend om al die mogelijkheden te zien. Toch vroeg ik mij toen al af wat zo’n verandering met ons als mens en werker doet. Ik was ook heel benieuwd wat er gebeurt als de robot ook typisch menselijke communicatieve vaardigheden gaat overnemen.

Daarom ben ik ervan overtuigd dat je een simpele maar belangrijke vraag moet beantwoorden: Waar wil je robot voor gebruiken?

Daar kun je uit komen, als werknemer, als werkgever, met elkaar. 

Ik help jou in kaart te brengen wat het werken met een robot voor jou persoonlijk betekent. De consequenties voor jouw waarden, talenten, jouw motivatie. Voor jou als werknemer, voor jouw team en organisatie.

Met mijn trainingen doorloop je een zorgvuldig beoordelingsproces en leer je tegelijkertijd alle nieuwe vaardigheden die jij nodig hebt om met een robot te werken.

Neem contact op of kijk voor meer informatie bij Trainingen volgen en Trainingen ontwerpen.